Fakturaadministrasjon

Alpha Aksepta tilbyr håndtering av utestående fordringer fra ordretidspunktet slik at dere kan frigjøre ressurser til kjernevirksomheten.

Alpha Aksepta sender ut fakturaen og følger opp til betaling er mottatt eller til fakturaen er kreditert eller tapsført. Vi har effektive purre- og inkassorutiner hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato.

houses
Houses

Tjenesten gir deg følgende fortrinn:

  • Frigjøre egne ressurser. Større fokus på kjernevirksomhet.
  • Kontinuerlig fokus på utestående fordringer.
  • Bedret likviditet.
  • Redusere tap.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på fakturaoppfølging eller har spørsmål til tjenesten, ta kontakt med oss på post@alpha-aksepta.no eller telefon 72909072.