Inkassotjenester

kontakt

INNDRIVING AV FORFALTE FORDRINGER

Det er viktig for oss at våre kunder føler en trygghet med å bruke Alpha Aksepta AS. Flere av våre medarbeidere har lang erfaring fra inkassobransjen, med utstedt autorisasjon og bevilling. Vi har fokus på høyest mulig løsningsgrad og begrenset kredittid. For å oppnå akkurat dette er det et stort fokus på pro aktiv saksbehandling. Ved å benytte Alpha Aksepta som inkassoleverandør vil vi holde deg løpende orientert om utviklingen i inkassosakene. Parallelt med å følge prosedyrene om å sende de lovpålagte purringene og inkassobrevene, forsøker vi så raskt som mulig å komme i dialog med skyldner for å oppnå en betalingsavtale som er tilfredsstillende for alle parter. Vårt fokus er å løse flest mulig saker uten å koble inn rettsapparatet.

PURREINKASSO

Når fakturaen er forfalt sender Alpha Aksepta en purring  eller inkassovarsel. Inkassovarsel kan allerede sendes straks fakturaen er forfalt, men ønsker en å avkreve purregebyr (pt 70,-) skal inkassovarsel først sendes 14 dager etter fakturaforfall. Inkassovarsel skal ha 14 dagers betalingsfrist. Forsinkelsesrente beregnes fra fakturaforfall.

INKASSO

Når inkassovarselet er forfalt iverksettes inkasso. Parallelt med at de lovpålagte inkassobrevene sendes, jobber våre saksbehandlere pro aktivt mot skyldnerne på telefon, sms, mail og oppsøk for å oppnå en raskest mulig løsning. Du som kunde blir løpende orientert om utviklingen i dine utestående fordringer via våre webløsninger, rapporter og/eller direktekontakt med saksbehandler.

RETTSLIG INKASSO

I tilfelle det ikke lar seg oppnå løsning med skyldner kan vi bruke rettsapparatet for å få en rettskraftig dom eller sende saken til Namsmyndighetene for tvangsinndrivelse . Våre saksbehandlere har god erfaring i å gi deg som kunde de beste anbefalinger for videre veivalg.

OVERVÅK

Stadfestes det insolvens og det pr tiden ikke er mulig å få til en frivillig løsning med skyldner, tilbyr vi vår overvåkningstjeneste. Den økonomiske situasjonen til din kunde kan endre seg over tid. Ved å benytte Alpha Aksepta sin overvåkningstjeneste vurderer vi kontinuerlig skyldners betalingsevne.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på inkassotjenester eller har spørsmål til tjenesten, ta kontakt med oss på post@alpha-aksepta.no eller telefon 72909072.